logo_mind_budgetLogo Mind Budget, gelişmiş yazılım mimarisi ile bütçe hazırlayan yöneticilere esnek ve güvenli bir çalışma platformu sunan bir bütçe yönetim çözümüdür.

Sade ve Pratik Ara Yüzler

Farklı sektörlerde yer alan birçok işletmenin çalışma alışkanlıklarına yanıt veren mimarisiyle, çalışanların hızlı uyum sağlayabileceği bir çözüm olan Logo Mind Budget, MS Excel hücre ve sayfa yapısına benzerliği sayesinde hızlı veri giriş olanağı sağlıyor. Logo Mind Budget, yenilikçi, ölçeklenebilir, ortak çalışmaya açık ve bilgi işlemden bağımsız yapısıyla farklı bir dünya sunuyor. Hesap tablolarının kullanım alışkanlığını yansıtan sayfa ve hücre yapısı aynı zamanda serbest veya hesap planına bağlı bütçe kalemleri oluşturma esnekliğini de sağlıyor. Ayrıca bütçe kalemlerini gerçekleşenlere bağlama özelliği, kurumsal bütçelerin güncel bilgilerle ve anlık olarak izlenmesine olanak tanıyor.

logo_mind_budget_3

Hızlı ve Güvenli Veri Girişi

Logo Mind Budget, çalışanlara kullanım kolaylığı ile birlikte hataya kapalı veri girişi özelliği de sağlıyor. Bu özelliği sayesinde çalışanlar; organizasyon şemalarını, bütçe kalemlerini, alt bütçelerini, boyutlarını ve ödeme planlarını rahatça tanımlayabiliyor, böylece planlanan bütçeleri hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyor.

Esnek Bütçe Mimarisi

Logo Mind Budget ile çalışanlar, genel bir bütçe mimarisi altında toplanan bütçe bileşenlerine uygulanan parametreleri esnek olarak tanımlayabiliyor. Böylece firmalar, bu parametreler ile pazarda olası durumları dikkate alıp değişik senaryolar doğrultusunda farklı bütçe modelleri oluşturabiliyor. Bütçeleme çözümü içinde bütçeler; alt bütçeler, organizasyonlar ve boyutlar ile tanımlanabiliyor. Ayrıca bütçe içinde yer alan bütçe kalemleri, hesap planına bağlı olarak oluşturulabiliyor ve gerçekleşenlere bağlanabiliyor. Herhangi bir alt bütçe, genel bütçe mimarisi içerisinde birden fazla noktaya yansıtılarak kullanılabiliyor. Bütçede hedef ve gerçekleşme değerlerinin takibi yapılarak, söz konusu değerler yüzde ve sayısal farklar olarak alınabiliyor ve önceki yıllar ile kıyaslanabiliyor.

logo_mind_budget_1

Konsolidasyon Avantajı

Şirketlerin değişik iş operasyonlarını hedefleyen farklı bütçe hazırlama gereksinimleri Logo Mind Budget sayesinde esnek çözümlere dönüşüyor. Logo Mind Budget kurumlarda satış, pazarlama, yatırım gibi belli amaçlara yönelik bütçelerin en hızlı, doğru ve tutarlı şekilde hazırlanmasında çalışanların işini kolaylaştırırken, bütçeler arasındaki uyumu destekleyen güçlü konsolidasyon özellikleriyle de esnek çalışma ortamının avantajlarını sunuyor. Logo Mind Budget ile kullanıcılar tek bir ekrandan bütçe yapabilmenin rahatlığını yaşıyor. Logo Mind Budget ile bağlı kuruluşlarınızın bütçelerini ayrı ayrı hazırlayabiliyor; daha sonra bunları tek bir bütçede konsolide edebiliyor, gerektiğinde tüm bu bütçelere istediğiniz an kolayca aynı ekrandan erişebiliyorsunuz.

Yetkilendirme ve Güvenlik

Kullanıcı dostu arayüzleri ve kolay kullanımıyla yeni kullanıcıların dahi hızlı uyum sağladığı Logo Mind Budget, ayrıntılı yetkilendirme özelliği ile yöneticilere kullanıcı bazlı ve detaylı yetkilendirme olanağı tanıyor. Farklı seviyelerde bütçe görevleri tanımlanmasını kolaylaştıran güvenli kullanım ortamı, zamanlanmış görevler ve bütçe kilitleme gibi gelişmiş özelliklerle destekleniyor.

Kullanıcı Dostu

Logo Mind Budget’ın bir önceki yılın bütçesini kopyalayarak revizyonlar ve değişiklikler yapma olanağı sunan kullanışlı ekran arayüzleri aynı zamanda firmanın özel ihtiyaçları doğrultusunda da kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca bütçe kalemlerini hedeflere göre dağıtmak isteyen kullanıcılar, Logo Mind Budget ile tutara, yüzdeye, bir önceki yılın tutar veya oranlarına veya çeyreklere göre çeşitli dağıtım seçeneklerini değerlendirebiliyor. Logo Mind Budget’ın kullanıcı dostu yapısı her adımda kullanıcının işini kolaylaştırıyor. Bütçe kalemleri zaman içinde giderek derinleşmeye başlarken, bu ayrıntılı bütçe kalemleri arasında kaybolmak istemeyen kullanıcılar Logo Mind Budget’ın işlevsel not alma özelliğinden faydalanıyor. Bütçe için kullanılan alanlarda alınabilen açıklayıcı notlar, bütçe üzerinde çalışanlar arasında bildirimi de bir hayli kolaylaştırıyor.

logo_mind_budget_2

Detaylı Raporlama

Logo Mind Budget ile nakit akış raporu, gelir tablosu ve bilanço gibi finansal raporları rahat bir şekilde alabilen kullanıcılar pivot tablolar, gelişmiş grafikler ve standart raporlar ile bütçe analizlerini de kolayca yapabiliyor. Logo Mind Budget ile entegre olarak çalışan Logo Mind İş Analitiği Çözümleri, bilgileri kaynağından alarak kullanıcılara kolay okunur ve yüksek etkileşimli ekranlar sunuyor. Logo Mind İş Analitiği Çözümleri, Logo Mind Budget’da yer alan tüm bilgilerin istenilen biçimde raporlanmasını, anlık olarak görüntülenmesini, sıralama, filtreleme, koşullu biçimlendirme, kolon taşıma/gizleme ve biçim değişiklikleri yapılmasını ve tekrar kullanım için kaydedilmesini sağlıyor. İnteraktif ve mükemmel piksel tasarımlı raporlar sunan Logo Mind İş Analitiği Çözümleri, web, tablet ya da mobil cihazlarda görüntülenmek üzere anlık raporlar dizayn edebilme avantajını da sunuyor. Ayrıca Logo ERP ürünleri ile sağlanan hazır entegrasyonlar, ERP üzerinde yer alan tüm bilgilerin raporlanmasını da sağlıyor.

Uyumluluk ve Standartlar

Logo Mind Budget, dövizli ve çok şirketli çalışma özelliğiyle küresel ölçekte faaliyet gösteren ve büyümeyi hedefleyen kuruluşların tercih edeceği bir bütçeleme çözümü olarak öne çıkıyor. Küreselleşen dünya pazarında faaliyet gösteren ve yabancı yatırımcı ilgisi dahilinde yer alan şirketler, Logo Mind Budget ile finansal raporlar hazırlayabiliyor.

Logo ERP Entegrasyonu

Logo Mind Budget, Logo’nun pazar lideri ERP çözümleri ile hazır entegrasyon sağlarken, ERP ürünlerinden bağımsız olarak da kullanım imkanı sunuyor.

Neden Logo Mind Budget ?

 • Her şirket yapısına uygun bütçe oluşturma,
 • Excel sayfa mantığı ile bütçe tasarımı,
 • Anlık hedef ve gerçekleşen bütçeleri karşılaştırabilme,
 • Departman, organizasyon ve şirket bazlı bütçeleme,
 • Bağımsız dönem bütçesi ve revizyon bütçeleri oluşturma,
 • Bütçe kalemlerini bağımsız veya hesap alanından alabilme,
 • Hızlı uyarlama,
 • Kolay kullanım,
 • Detaylı yetkilendirme,
 • İşletme altındaki farklı şirketler ya da bütçe kalemleri arasında bağlantı kurma,
 • Dövizli olarak bütçe oluşturma,
 • Bütçe üzerinde farklı alanlara not girebilme,
 • Logo Mind İş Analitiği Çözümü ile detaylı raporlama,
 • Microsoft Excel ile uyumlu hızlı veri aktarımı,
 • Logo ERP çözümleri ile entegrasyon.